Referentna lista

Reference o izvedenim skulpturama:

1. "HRVATSKI SOKOL"
rad autora akad. kipara Mladena Mikulina, postavljen u parku Maksimir

2. "PRIZEMLJENO SUNCE"
rad autora akad. kipara Ivana Kožarića, postavljen u Bogovićevoj ulici u Zagrebu

3. "FRA GRGA MARTIĆ"
rad autora akad. kipara Mladena Mikulina, postavljen u Martićevoj ulici u Zagrebu

4. "KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC"
rad autora akad. kipara Tomislava Ostoje postavljen u Utrinama u Zagrebu

5. "RAMSKI KRIŽ"
rad autora akad. kipara Mile Blaževića, postavljen u Rami

6. "FRA GRGA MARTIĆ"
rad autora akad. slikara Izvora Oreba postavljen u Posušju

7. "KRALJ TOMISLAV"
rad autora akad. kipara Petra Barišića, postavljen u Čapljini

8. "SPOMENIK POGINULIM BRANITELJIMA"
rad akad. kipara Peruška Bogdanića, postavljen u Sisku

9. "MAJKA I DIJETE"
rad akad. kipara D. Trifkovića, postavljen u Tuzli

10. "SPOMENIK DRAGOVOLJCIMA DOMOVINSKOG RATA"
rad autora akad. kipara Branka Kelčeca postavljen u Sesvetama

11. "FRA FILIP GRABOVAC"
rad autora akad. kipara Stipe Sikirice postavljen u Vrlici

12. "TRKAČ"
rad autorice akd. kipara Marije Ujević postavljen na Aleji skulptura na Savskom nasipu

13. "FRANE PETRIĆ"

rad autorice akd. kipara Marije Ujević postavljen na Cresu